Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Informacje zwrotne

Revision as of 18:55, 22 February 2016 by Lars Hellan (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Ta strona zawiera informacje o aplikacji Korektor gramatyczny dla języka norweskiego.


Kliknij na obrazek Trolla Troll1.jpeg aby uruchomić Korektor gramatyczny.


Instrukcje, jak używać programu można znaleźć tutaj: Korektor gramatyczny dla języka norweskiego.


Powiązane strony:

Feedback messages


Informacje zwrotne

System Korektor używa obecnie 25 rodzajów informacji zwrotnych, komentarzy dla użytkownika. Poniższa lista zawiera przykładowe komentarze dla każdego rodzaju informacji zwrotnej, razem z przykładami zdań, które mogłoby wywołać ten komentarz, jak również zdań poprawnych (otrzymywanych po naciśnięciu przycisku 'generate' w programie). Proszę zwrócić uwagę, że komentarze w większości przypadków odnoszą się do wyrazu w formie takiej, jak pojawił się on w przykładowym zdaniu, a nie w 'oficjalnej' formie słownikowej.


Dostępny jest również link do strony opisującej dane zagadnienie gramatyczne (jednakże aktualnie jedynie dla wersji angielskiej programu).


Wyraz "jeg" jest w nieprawidłowym przypadku, spróbuj użyć "meg".

   *“Du liker jeg.” - - "Du liker meg."   Personal pronouns in Norwegian


Wyraz "og" nie jest markerem bezokolicznikowym, spróbuj użyć "å".

   *“Jeg prøver og komme.” - - "Jeg prøver å komme."   Sentence syntax - Norwegian , Infinitives in Norwegian


Wyraz "å" nie jest spójnikiem, spróbuj użyć "og".

   *“Ola å Per kommer.” - - “Ola og Per kommer.”   Coordination marking in Norwegian, Sentence syntax - Norwegian


Zaimek zwrotny "seg" nie zgadza się z liczbą i rodzajem wyrazu, do któego się odnosi. Spróbuj użyć "deg".

   *”Jeg skammer seg.” - - ”Jeg skammer meg.”    Reflexives - Norwegian, Verb Complementation - Norwegian


W tym zdaniu brakuje inwersji podmiot-czasownik.

   *“Imorgen jeg kommer.” - - "Imorgen kommer jeg.”     Subject-Verb Inversion in Norwegian


To zdanie zawiera nieprawidłową inwersję (odwróconą kolejność) podmiot-czasownik.

   *“Kommer jeg snart.” - - “Jeg kommer snart.”      Subject-Verb Inversion in Norwegian


Wyraz "like" jest w nieprawidłowym czasie.

   “Jeg like fisken.” - - “Jeg liker fisken.”      Sentence syntax - Norwegian, Infinitives in Norwegian


Wyraz "gikk" jest w czasie przesszłym, a powinien być w bezokoliczniku.

   *“Jeg prøvde å gikk.” - - "Jeg prøvde å gå.”     Sentence syntax - Norwegian, Infinitives in Norwegian


Wyraz "hus" jest rodzaju nijakiego, a nie męskiego.

   *“Husen er gult.” - - “Huset er gult.”      Gender in Norwegian nouns


Przymiotnik "gult" odmienia się jak w rodzaju nijakim, ale określa rzeczownik męski lub żeński.

   *“En gult bil stod her.” - - “En gul bil stod her.”     Agreement in Norwegian noun phrases


Przymiotnik "gul" odmienia się jak w liczbie pojedynczej, ale modyfikuje rzeczownik w liczbie mnogiej.

   *“De gul bilene står her.” - - “De gule bilene står her.”     Agreement in Norwegian noun phrases


Przymiotnik "gul" odmienia się jak nieokreślony ale występuje z określnikiem (zaimkiem, rodzajnikiem) określonym.

   *“Den gul bilen står her.” - - “Den gule bilen står her.”     Agreement in Norwegian noun phrases


Po czasowniku "prøvde" musi zawsze wystąpić bezokolicznikowy marker "å".

   *“Jeg prøvde komme.” - - “Jeg prøvde å komme.”      Infinitives in Norwegian,  Sentence syntax - Norwegian


Po czasowniku "så" nie powinien występować bezokoliczniowy marker "å".

   *”Gutten så meg å komme” - - ”Gutten så meg komme”    Infinitives in Norwegian,  Sentence syntax - Norwegian


W zdaniu głównym, przysłówki muszą być umieszczone bezpośrednio po czasowniku w formie osobowej.

   *“Jeg spiste fisken ikke.” - - “Jeg spiste ikke fisken.”       Sentence adverbials in Norwegian


Czasownik "fortærer" wymaga dopełnienia

   *“Jeg fortærer.” - - “Jeg fortærer biffen.”      Verb Complementation - Norwegian


Czasownik "skammer" wymaga zaimka zwrotnego.

   *“Jeg skammer.” - - “Jeg skammer meg.”      Verb Complementation - Norwegian, Reflexives - Norwegian


Dopełniacz, tzw. possessive "s" (bez apostrofu) jest wymagany po "Ola" aby wyrazić relację posiadania.

   *“Ola hus er gult.” - - “Olas hus er gult.”     Possessive constructions in Norwegian


Rzeczownik następujący po czasowniku "liker" powinien być zawsze poprzedzony przyimkiem.

   *“Jeg liker på Ola.” - - “Jeg liker Ola.”     Verb Complementation - Norwegian


Rzeczownik następujący po czasowniku "stoler" powinien być zawsze poprzedzony przyimkiem.

   *“Jeg stoler Ola.” - - “Jeg stoler på Ola.”     Verb Complementation - Norwegian


W przypadku gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej jest modyfikowany przez przymiotnik, taki jak "snille", przed przymiotnikiem należy wstawić rodzajnik lub zaimek wskazujący.

   *“Snille gutten sover.” - - "Den snille gutten sover.”    Definite determiners in Norwegian


Określnik musi być w tym samym rodzaju, liczbie oraz określoności (określony/nieokreślony) jak rzeczownik, do którego się odnosi.

   *“Et mann sover.” - - “En mann sover.”   Agreement in Norwegian noun phrases


Forma "sovet" jest formą słabą mocnego czasownika. Sprawdź w słowniku właściwą odmianę (lub kliknij przycisk 'generate').

   *”Gutten sovet.” - - "Gutten sov."    Past and Perfective patterns in Norwegian


Forma "ropet" ma nieprawidłową końcówkę. Ten czasownik kończy się na -"te" w czasie przeszłym (past tense) oraz na -"t" w formach perfect i passive participle.

   *”Gutten ropet.” - - ”Gutten ropte.”     Past and Perfective patterns in Norwegian


Forma "sin" jest zaimkiem zwrotnym i może być użyta tylko z poprzednikiem. Spróbuj użyć "hans", "hennes" lub "dens".

   *”Gutten sin sover.” - - ”Gutten hans sover.”     Reflexives - NorwegianTłumaczenie: Katarzyna Klessa