Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Korektor gramatyczny dla języka norweskiego

Ten program powstał, aby wspomóc naukę gramatyki norweskiej. Dzięki niemu możesz sprawdzić poprawność gramatyczną wpisanych przez siebie zdań w języku norweskim.


Powiązane strony:

Informacje zwrotne


Kliknij na obrazek Trolla Troll1.jpeg aby uruchomić Korektor gramatyczny.


W polu tekstowym okienka, które się pojawi, napisz jedno lub więcej zdań w języku norweskim (maksymalnie dziesięć zdań, każde w osobnej linijce; jedno zdanie nie może zawierać więcej niż 10 wyrazów), a następnie wciśnij przycisk 'Sprawdź'.


Jeśli wpisany tekst jest zdaniem poprawnym gramatycznie, otrzymasz odpowiedź:

     Poprawne zdanie w języku norweskim


A jeśli tekst nie jest gramatycznie poprawny, istnieją dwie możliwości:


Diagnoza błędu

Pierwsza z możliwości jest taka, że system powie Ci co jest źle we wpisanym tekście. Na przykład dla niegramatycznego tekstu:

     Jeg liker du.

Gdzie podmiot "du" jest użyty jako dopełnienie, otrzymasz odpowiedź:

   Wyraz "du" jest w nieprawidłowym przypadku, spróbuj użyć "deg".

Razem z taką informacją o błędzie, na ekranie może pojawić się przycisk 'Pokaż odpowiedź'. Kiedy klikniesz na niego, wyświetli się kolejne okno, z rekomendowaną wersją wpisanego zdania, w obecnym przypadku:

    Jeg liker deg.

(Aby wpisać nowe zdanie i otrzymać kolejną informację zwrotną, należy wrócić do poprzedniego okna.)


Obok przycisku 'Pokaż odpowiedź', znajduje się również przycisk 'Więcej informacji', którego wciśnięcie powoduje przejście na stronę z krótkim opisem odpowiedniego tematu z gramatyki norweskiej.


Informacja o niepoprawności gramatycznej

Druga możliwość jest taka, że system uzna wpisany tekst za niepoprawny gramatycznie, ale nie pokaże żadnych szczegółowych informacji o błędzie. Program pokaże wtedy komunikat:

     Ungrammatical in Norwegian.  (Zdanie niepoprawne gramatycznie w języku norweskim.)


Używanie Korektora gramatycznego

Zdania wpisywane w polu programu powinny być zdaniami kompletnymi. Ponadto nie są przyjmowane wtrącenia czy wykrzykniki (takie jak "tak", "hej!" itp.) .


Jeśli słownik korektora nie zawiera jakiegoś wyrazu użytego we wpisanym tekście, program wyświetli odpowiedni komunikat informujący o tym. Proszę zwrócić uwagę na to, że słownik nie zawiera wielu norweskich nazw własnych, więc napisanie np. Jeg heter ... z nie-norweską nazwą własną w miejscu kropek, może skutkować wyświetleniem komunikatu:

    Lexicon entry `...' is missing.  (Hasło '...' nie występuje w słowniku.)

Komunikaty ze szczegółami błędów gramatycznych – kiedy są wyświetlane i jakie są ich rodzaje


Przegląd sytuacji, dla których można otrzymać konkretną informację zwrotną, ze szczegółami błędu, zobacz: Grammar sparring phenomena.

Lista komunikatów programu, zobacz: Feedback messages.

Więcej informacji o tym systemie, zobacz: A Norwegian Grammar Sparrer.

Więcej informacji o podstawach gramatyki obliczeniowej używanej w tym systemie, zobacz: Norwegian HPSG grammar NorSource.


Tłumaczenie: Katarzyna Klessa