Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Verbconstructions Norwegian - intrans

Lars Hellan, NTNU


More information about Norwegian and other constructions types
Constructiontype Consult the following page
All types Verbconstructions_Norwegian - all types
Transitive Verbconstructions Norwegian - transitive
Ditransitive and Copular Verbconstructions Norwegian - ditransitive and copular
Multilingual Verbconstructions cross-linguistically - Introduction


The data underlying the present page are at http://typecraft.org/tc2/ntceditor.html#244 .INTRANSITIVE

v-intrImpers
SIT-TYPE: PHENOM

det regner

det regner
“it rains ”
det
det
itSBJEXPLET
PN
regner
regner
rainPRES
Vitr


v-intrImpersPrtcl
SIT-TYPE: PHENOM_TELIC

det klarner opp

det klarner opp
“it clears up”
det
det
itSBJEXPLET
PN
klarner
klarner
clearPRES
Vitr
opp
opp
up
PRT


v-intrImpersObl
ROLE: loc
SIT-TYPE: SEMELFACTIVE

det kvekker i Ola

det kvekker i Ola
“Ola startles”
det
det
itSBJEXPLET
PN
kvekker
kvekker
startlePRES
Vitr
i
i
inOBLLOC
PREP
Ola
ola
ola
Np


det sprekker i glasset

det sprekker i glasset
“the glass breaks apart”
det
det
itSBJEXPLET
PN
sprekker
sprekker
crackPRES
Vitr
i
i
inOBLLOC
PREP
glasset
glasset
glassNEUTSGDEF
CN


ROLE: loc
SIT-TYPE: ACTIVITY

det synger i fjellene

det synger i fjellene
“it sings in the mountains”
det
det
itSBJEXPLET
PN
synger
synger
singPRES
Vitr
i
i
inOBLLOC
PREP
fjellene
fjellene
mountainDEFPL
CN


v-intrDirPresentational
ROLE: agmover
SIT-TYPE: MOTION

det springer en mann

#det springer en mann
“there is a man running”
det
det
itSBJEXPLET
PN
springer
springer
runPRES
Vitr
en
en
aINDEFSGCOMM
DET
mann
mann
man
CN


v-intrDirPresentational
ROLE: agmover
SIT-TYPE: ENDPNTMOTION

det springer en mann hit

det springer en mann hit
“there is a man running to here”
det
det
itSBJEXPLET
PN
springer
springer
runPRES
Vitr
en
en
aINDEFSGCOMM
DET
mann
mann
man
CN
hit
hit
hereENDPNT
ADV


v-intrDirPresentational
ROLE: thmover
SIT-TYPE: MOTION

det ruller en ball

#det ruller en ball
“there is a ball rolling”
det
det
itSBJEXPLET
PN
ruller
ruller
rollPRES
Vitr
en
en
aINDEFSGCOMM
DET
ball
ball
ball
CN


v-intrDirPresentational
ROLE: thmover
SIT-TYPE: ENDPNTMOTION

det ruller en ball hit

det ruller en ball hit
“a ball is rolling here”
det
det
SBJEXPLET
PN
ruller
ruller
rollPRES
Vitr
en
en
INDEFSGMASC
DET
ball
ball
ball
N
hit
hit
to-hereENDPNT
ADV


v-intrPresentationalLoc
ROLE: ag_loc
SIT-TYPE: POSTURE_LOC

det sitter en mann i stolen

det sitter en mann i stolen
“there is a man sitting in the chair”
det
det
itSBJEXPLET
PN
sitter
sitter
sitPRES
Vitr
en
en
aINDEFSGCOMM
DET
mann
mann
man
CN
i
i
inOBLLOC
PREP
stolen
stolen
chairDEFSGCOMM
CN


det sitter en mann her

det sitter en mann her
“there is a man sitting here”
det
det
itSBJEXPLET
PN
sitter
sitter
sitPRES
Vitr
en
en
aINDEFSGCOMM
DET
mann
mann
man
CN
her
her
hereOBLLOC
ADVm


v-trPresentational
ROLE: ben_th
SIT-TYPE: PENDINGSTATE

det venter ham en ulykke

det venter ham en ulykke
“there awaits him an accident”
det
det
SBJEXPLET
PN
venter
venter
awaitPRES
Vtr
ham
ham
SGMASCOBJind
PN
en
en
INDEFSGMASCOBJ
DET
ulykke
ulykke
accident
N


det tilkommer ham hundre kroner

det tilkommer ham hundre kroner
“he can claim a hundred kroner”
det
det
itSBJEXPLET
PN
tilkommer
tilkomer
to-comePRES
Vtr
ham
ham
himMASCSG
PN
hundre
hundre
hundred
CARD
kroner
kroner
kronerINDEFPL
CN


v-intr
ROLE: ag
SIT-TYPE: ACTIVITY / SEMELFACTIVE

gutten hopper

gutten hopper
“the boy jumps”
gutten
gutten
boySBJDEFSGCOMM
CN
hopper
hopper
jumpPRES
Vitr


v-intrPrtcl
ROLE: ag
SIT-TYPE: SUSTAINEDACTIVITY

Ola driver på

#Ola driver på
“Ola keeps on”
Ola
ola
olaSBJ
Np
driver
driver
keepPRES
Vitr
on
ADV


ROLE: th
SIT-TYPE: SUSTAINEDACTIVITY

regnet varer ved

regnet varer ved
“the rain persists”
regnet
regnet
rainSBJDEFSGNEUT
N
varer
varer
lastPRES
Vitr
ved
ved
by
ADV


v-intrPrtcl
ROLE: ag
SIT-TYPE: COMPLETEDACTIVITY

Ola stopper opp

maskineriet stopper opp
“the machinery comes to a hold”
maskineriet
maskineriet
machinerySBJDEFSGNEUT
Np
stopper
stopper
stopPRES
Vitr
opp
opp
up
ADV


ROLE: th
SIT-TYPE: COMPLETEDACTIVITY

regnet holder opp

regnet holder opp
“the rain ceases”
regnet
regnet
rainSBJDEFSGNEUT
CN
holder
holder
holdPRES
Vitr
opp
opp
up
ADV


v-intr
ROLE: agsens
SIT-TYPE: SENSING_PROTR

gutten lytter

gutten lytter
“the boy listens”
gutten
gutten
boySBJDEFSGCOMM
CN
lytter
lytter
listenPRES
Vitr


v-intr
ROLE: th
SIT-TYPE: PROCESS

isen smelter

isen smelter
“the ice melts”
isen
isen
iceSBJDEFSGCOMM
CN
smelter
smelter
meltPRES
Vitr


v-intr
ROLE: exp
SIT-TYPE: EXPERIENCING_PROTR

gutten fryser

gutten fryser
“the boy feels cold”
gutten
gutten
boySBJDEFSGCOMM
CN
fryser
fryser
freezePRES
Vitr


v-intrDir
ROLE: agmover
SIT-TYPE: MOTION

gutten løper

gutten løper
“the boy is running”
gutten
gutten
boySBJDEFSGCOMM
CN
løper
løper
runPRES
Vitr


v-intrDir
ROLE: thmover
SIT-TYPE: MOTION

ballen ruller

ballen ruller
“the ball is rolling”
ballen
ballen
ballSBJDEFSGCOMM
CN
ruller
ruller
rollPRES
Vitr


v-intrDir
ROLE: orientedobj
SIT-TYPE: PUREORIENTATION

pilen peker mot nord

pilen peker mot nord
“the arrow points towards north”
pilen
pilen
arrowSBJDEFSGCOMM
CN
peker
peker
pointPRES
Vitr
mot
mot
towards
PREP
nord
nord
north
 


v-intrDir
ROLE: orientedobj
SIT-TYPE: PATHCONSTELLATION

veien går mot nord

veien går mot nord
“the road goes towards north”
veien
veien
roadSBJDEFSGCOMM
CN
går
r
goPRES
Vitr
mot
mot
towards
PREP
nord
nord
north
 


v-intrDir
ROLE: orientedobj
SIT-TYPE: LOCOMODEVELOPMENT

turen går mot nord

turen går mot nord
“the tour goes towards north”
turen
turen
tourSBJDEFSGCOMM
CN
går
r
goPRES
Vitr
mot
mot
towards
PREP
nord
nord
north
 


v-intr-suDECL
ROLE: thSit
SIT-TYPE: NONHABITUAL

at han sover hender

at han sover hender
“that he sleeps occurs”
at
at
DECL
COMP
han
han
SBJ3PSGNOM
PN
sover
sover
sleepPRES
Vitr
hender
hender
occurPRES
Vitr


v-intr-suYN
ROLE: thSit
SIT-TYPE: ASSESS

hvorvidt han kommer beror

hvorvidt han kommer beror på deg
“whether he comes depends on you”
hvorvidt
hvorvidt
whether
COMP
han
han
he3PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr
beror
beror
dependPRES
Vitr
on
PREP
deg
deg
2pSGACC
PN


v-intr-suWH
ROLE: thSit
SIT-TYPE: ASSESS

??hvem som kommer beror

hvem som kommer beror på deg
“who comes depends on you”
hvem
hvem
who
Wh
som
som
 
REL
kommer
komer
comePRES
Vitr
beror
beror
dependPRES
Vitr
on
PREP
deg
deg
you2SGACC
PN


v-intr-suAbsinf
ROLE: thSit
SIT-TYPE: ASSESS

å motta penger for politiske verv stinker

å motta penger for politiske verv stinker
“receiving money for political positions sucks”
å
å
toINF
COMP
motta
motta
receive
Vtr
penger
penger
moneyINDEFPL
CN
for
for
for
PREP
politiske
politiske
politicalINDEFPL
ADJ
verv
verv
position
CN
stinker
stinker
suckPRES
Vitr


v-intrObl
ROLE: ag_topic
SIT-TYPE: ABOUTNESS_ACTIVITY

jeg snakker om Ola

jeg snakker om Ola
“I talk about Ola”
jeg
jeg
ISBJ1PSGNOM
PN
snakker
snakker
talkPRES
Vitr
om
om
aboutOBL
PREP
Ola
ola
Ola
N


v-intrObl
ROLE: ag_loc
SIT-TYPE: LOCATION

hun bor i Finnmark

hun bor i Finnmark
“she lives in Finnmark”
hun
hun
sheSBJ3PSGNOM
PN
bor
bor
livePRES
Vitr
i
i
inOBLLOC
PREP
Finnmark
finnmark
Finnmark
Np


ROLE: th_loc
SIT-TYPE: LOCATION

Hamningberg ligger i Finnmark

Hamningberg ligger i Finnmark
“Hamningberg lies in Finnmark”
Hamningberg
hamningberg
HamningbergSBJ
Np
ligger
ligger
liePRES
Vitr
i
i
inOBLLOC
PREP
Finnmark
finnmark
Finnmark
Np


v-intrObl
ROLE: ag_affincrem
SIT-TYPE: NONCOMPLETED_MONODEVMNT

hun spiser av eplet

hun spiser av eplet
“she eats of the apple”
hun
hun
sheSBJ3PSGNOM
PN
spiser
spiser
eatPRES
Vitr
av
av
ofOBL
PREP
eplet
eplet
appleNEUTSGDEF
CN


v-intrObl
ROLE: ag_thincrem
SIT-TYPE: NONCOMPLETED_MONODEVMNT

hun leser i boken

hun leser i boken
“she is reading in the book”
hun
hun
sheSBJ3PSGNOM
PN
leser
leser
readPRES
Vitr
i
i
inOBL
PREP
boken
boken
bookCOMM
CN


v-intrObl
ROLE: ag_activated
SIT-TYPE: ACTIVATION

Ola rører på statuen

Ola rører på statuen
“Ola touches the statue OR: Ola makes the statue move a little ('Activation')”
Ola
ola
OlaSBJ
Np
rører
rører
movePRES
Vitr
at
PREP
statuen
statuen
statueDEFSGCOMM
CN
 
 
 
 


v-intrObl-oblRefl
ROLE: ag_activated
SIT-TYPE: ACTIVATION

Ola leer på seg

Ola leer på seg
“Ola moves [a little]”
Ola
ola
OlaSBJ
Np
leer
leer
movePRES
Vitr
on
PREP
seg
seg
REFL
PN


v-intrObl-oblPRTOFsubj
ROLE: exp_locth
SIT-TYPE: PARTWHOLE_EXPERIENCING

jeg fryser på ryggen

jeg fryser på ryggen
“I feel cold on my back”
jeg
jeg
1sgSBJNOM
PN
fryser
fryser
freezePRES
Vitr
onOBL
PREP
ryggen
ryggen
backDEFSGMASC
N


v-intrImplicobjObl
ROLE: ag_th_csdloc
SIT-TYPE: RENDERING_IN_POSITION

han sølte på duken

han sølte på duken
“he spilled on the tablecloth”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sølte
sølte
spillPAST
Vitr
onOBL
PREP
duken
duken
tableclothDEFSGCOMM
CN


han kledde på gutten

han kledde på gutten
“he dressed the boy”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kledde
klede
dressPAST
Vitr
on
PREP
gutten
gutten
boyDEFSGCOMM
CN


v-intrImplicobjObl-oblRefl
ROLE: ag_th_csdloc
SIT-TYPE: RENDERING_IN_POSITION

han sølte på seg

han sølte på seg
“he spilled on himself”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
sølte
sølte
spillePAST
Vitr
onOBL
PREP
seg
seg
himselfREFL
PN


han kledde på seg

han kledde på seg
“he dressed himself”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kledde
kledde
dressPAST
Vitr
onOBL
PREP
seg
seg
himselfREFL
PN


v-intrObl-oblDECL
ROLE: ag_topic
SIT-TYPE: ABOUTNESS_ACTIVITY

de snakker om at det er for sent

de snakker om at det er for sent
“they talk about it being too late”
de
de
SBJ3PPLNOM
PN
snakker
snakker
talkPRES
Vitr
om
om
aboutOBL
PREP
at
at
DECL
COMP
det
det
SBJEXPLET
PN
er
er
PRES
COP
for
for
too
ADV
sent
sent
late
ADJ


v-intrObl-oblYN
ROLE: ag_topic
SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE_ACTIVITY

de lurer på hvorvidt det er for sent

de lurer på hvorvidt det er for sent
“they wonder whether it is too late”
de
de
theySBJ3PPLNOM
PN
lurer
lurer
wonderPRES
Vitr
OBL
PREP
hvorvidt
hvorvidt
whether
COMP
det
det
itSBJEXPLET
PN
er
er
bePRES
COP
for
for
too
ADVm
sent
sent
late
ADJ


v-intrObl-oblWH
ROLE: ag_topic
SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE_ACTIVITY

de lurer på hvem som kommer

de lurer på hvem som kommer
“they wonder who comes”
de
de
theySBJ3PPLNOM
PN
lurer
lurer
wonderPRES
Vitr
OBL
PREP
hvem
hvem
who
Wh
som
som
that
COMP
kommer
komer
comePRES
Vitr


v-intrObl-oblEqSuInf
ROLE: ag_topic
SIT-TYPE: PROPOSITIONALATTITUDE_ACTIVITY

han håper på å komme

han håper på å komme
“he hopes to be able to come”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
håper
håper
hopePRES
Vitr
OBL
PREP
å
å
toINF
COMP
komme
kome
comeINF
Vitr
 
 
 
 


v-intrObl-oblEqSuInf
ROLE: ag_topic
SIT-TYPE: HABITUAL
Ola driver med å skrive

Ola does writing


v-intrPrtclObl-oblEqSuInf
ROLE: ag_topic
SIT-TYPE: ACTIVITY

Ola driver på med å skrive

Ola driver på med å skrive
“Ola is engaged in writing”
Ola
ola
OlaSBJ
Np
driver
driver
keepPRES
Vitr
on
PRT
med
med
withOBL
PREP
å
å
toINF
COMP
skrive
skrive
writeINF
Vitr


v-intrObl-oblAbsinf
ROLE: ag_topic
SIT-TYPE: ABOUTNESS_ACTIVITY

de snakker om å reise til Mars

de snakker om å reise til Mars
“they talk about travelling to Mars”
de
de
theySBJ3PPLNOM
PN
snakker
snakker
talkPRES
Vitr
om
om
aboutOBL
PREP
å
å
toINF
COMP
reise
reise
travelINF
Vitr
til
til
to
PREP
Mars
mars
Mars
Np


v-intrOblRais-suNrg_oblRaisInf
ROLE: thSit
SIT-TYPE: EXHIBACT

han later til å komme

han later til å komme
“he appears to be coming”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
later
later
appearPRES
Vitr
til
til
to
PREP
å
å
toINF
COMP
komme
kome
comeINF
Vitr


v-intrPrtclOblRais-suNrg_oblRaisInf
ROLE: thSit
SIT-TYPE: EXHIBACT

han ser ut til å komme

han ser ut til å komme
“he appears to be coming”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
ser
ser
lookPRES
Vitr
ut
ut
out
ADVm
til
til
toOBL
PREP
å
å
toINF
COMP
komme
kome
comeINF
Vitr


v-intrAdv
ROLE:
SIT-TYPE:

han fungerer godt

han fungerer godt
“he functions well”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
fungerer
fungerer
functionPRES
Vitr
godt
godt
well
ADVm


v-epistmodal

ROLE:
SIT-TYPE:

han kan komme

han kan komme
“he can come”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kan
kan
can
AUX
komme
kome
comeINF
Vitr


v-modaldir
ROLE:
SIT-TYPE:
han må ut

'he must out' (= 'he has to go out')


v-perf
ROLE:
SIT-TYPE:

han har kommet

han har kommet
“he has come”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
har
har
have
AUX
kommet
komet
comePFV
Vitr


v-intrLghtScpr-scAdj
ROLE: thSit
SIT-TYPE: EPISODIC_PROPTY

huset står tomt

huset står tomt
“the house stands empty”
huset
huset
houseSBJNEUTDEFSG
CN
står
står
standPRES
Vitr
tomt
tomt
emptySCNEUT
ADJ


eiendommen ligger brakk

eiendommen ligger brakk
“the property lies non-attended”
eiendommen
eiendomen
propertySBJDEFSGCOMM
CN
ligger
ligger
liePRES
Vitr
brakk
brakk
non-attendedSC
 


v-intrLghtScpr-scPredprtcl
ROLE: thSit
SIT-TYPE: EPISODIC_PROPTY

gutten fremstår som mistenkt

gutten fremstår som mistenkt
“the boy emerges as a suspect”
gutten
gutten
boySBJDEFSGCOMM
CN
fremstår
fremstår
emergePRES
Vitr
som
som
asSC
PRTpred
mistenkt
mistenkt
suspected
ADJ


Ola stiller som forsvarer

Ola stiller som forsvarer
“Ola functions as defender”
Ola
ola
OlaSBJ
Np
stiller
stiller
posePRES
Vitr
som
som
asSC
PRTpred
forsvarer
forsvarer
defender
CN


v-intrScpr-scSuNrg_scAdj
ROLE: thSit
SIT-TYPE: EXHIBPROPTY

gutten virker syk

gutten virker syk
“the boy seems sick”
gutten
gutten
boySBJDEFSGMASC
N
virker
virker
seemPRES
Vitr
syk
syk
sickSC
ADJ


v-intrScpr-scSuNrg_scN
ROLE: thSit
SIT-TYPE: EXHIBPROPTY

gutten synes en leder

gutten synes en leder
“the boy seems to be a leader”
gutten
gutten
boySBJDEFSGCOMM
CN
synes
synes
seemPRES
Vitr
en
en
aINDEFCOMMSG
DET
leder
leder
leaderSC
CN


v-intrScpr-scSuNrg_scPP
ROLE: thSit
SIT-TYPE: EXHIBPROPTY

gutten virker i orden

gutten virker i orden
“the boy seems in order”
gutten
gutten
boySBJDEFSGCOMM
CN
virker
virker
seemPRES
Vitr
i
i
inSC
PREP
orden
orden
order
CN


v-intrScpr-scSuNrg_scPredprtcl
ROLE: thSit
SIT-TYPE: EXHIBPROPTY

gutten virker som en feiging

gutten virker som en feiging
“the boy seems like a coward”
gutten
gutten
boySBJDEFSGCOMM
CN
virker
virker
seemPRES
Vitr
som
som
likeSC
PRTpred
en
en
aINDEFSGCOMM
DET
feiging
feiging
cowardNMLZ
CN


v-intrScpr-scSuNrg_scInf
ROLE: thSit
SIT-TYPE: EXHIBACT

han synes å komme

han synes å komme
“he seems to come”
han
han
SBJ3PSGNOM
PN
synes
synes
seemPRES
Vitr
å
å
SCINF
COMP
komme
kome
comeINF
Vitr


v-intrScpr-scSuNrg_scBareinf
ROLE: thSit
SIT-TYPE: EXHIBACT

han synes komme

?han synes komme
“he seems to come”
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
synes
synes
seemPRES
Vitr
komme
komme
comeSCINF
Vitr


v-intrScprPrtcl-scSuNrg_scAdj
ROLE: thSit
SIT-TYPE: EXHIBPROPTY

gutten høres syk ut

gutten høres syk ut
“the boy sounds sick”
gutten
gutten
boySBJDEFSGCOMM
CN
høres
høres
sound 
Vitr
syk
syk
sickSC
ADJ
ut
ut
out
PRT


v-intrScprPrtcl-scSuNrg_scPredprtcl
ROLE: thSit
SIT-TYPE: EXHIBPROPTY

gutten høres ut som en papegøye

gutten høres ut som en papegøye
“the boy sounds like a parrot”
gutten
gutten
boySBJDEFSGCOMM
CN
høres
høres
sound 
Vitr
ut
ut
out
PRT
som
som
asSC
PRTpred
en
en
aINDEFSGCOMM
DET
papegøye
papegøye
parrot
CN


v-intrScpr-scSuNrgCsd_scAdj
ROLE: cse_csd
SIT-TYPE: INCHOATION

koppen renner full

koppen renner full
“the cup is filling up”
koppen
koppen
cupSBJDEFCOMMSG
CN
renner
renner
runPRES
Vitr
full
full
fullSC
ADJ


firmaet går fallitt

firmaet går fallitt
“the company goes broke”
firmaet
firmaet
companySBJDEFSGNEUT
CN
går
r
goPRES
Vitr
fallitt
fallitt
brokeSC
ADJ
 
 
 
 


v-intrScpr-scSuNrgCsd_scAdv
ROLE: cse_csd
SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

landsbyen snør ned

landsbyen snør ned
“the village snows down”
landsbyen
landsbyen
villageSBJ
CN
snør
snør
snowPRES
Vitr
ned
ned
downSC
ADVm


kampen regnet bort

kampen regnet bort
“the match rained away”
kampen
kampen
matchSBJ
CN
regnet
regnet
rainPAST
Vitr
bort
bort
awaySC
ADVm


v-intrScpr-scSuNrgCsd_scPP
ROLE: cse_csd
SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

kjelen koker i stykker

kjelen koker i stykker
“the kettle boils to pieces”
kjelen
kjelen
kettleSBJDEFSGMASC
N
koker
koker
boilPRES
Vitr
i
i
inSC
PREP
stykker
stykker
piecePL
N


v-intrScpr-scSuArgCsd_scAdj
ROLE: cse_csd
SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

skinken henger mør

skinken henger mør
“the ham hangs so that it gets tender”
skinken
skinken
hamSBJDEFSGCOMM
CN
henger
henger
hangPRES
Vitr
mør
mør
tenderSC
ADJ


v-intrScpr-scSuArgCsd_scAdv
ROLE: cse_csd
SIT-TYPE: CAUSATION_WITH_CAUSINGEVENT

kaffen koker bort

kaffen koker bort
“the coffee boils away”
kaffen
kaffen
coffeeSBJDEFSGCOMM
CN
koker
koker
boilPRES
Vitr
bort
bort
awaySC
ADVm


v-intrExpn-expnDECL
ROLE: thSit
SIT-TYPE:

det hender at han kommer

det hender at han kommer
“it happens that he comes”
det
det
SBJEXPLET
PN
hender
hender
happenPRES
Vitr
at
at
DECL
COMP
han
han
SBJ3PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr


det virker som om han kommer

det virker som om han kommer
“it appears as if he will be coming”
det
det
itSBJEXPLET
PN
virker
virker
seemPRES
Vitr
som
som
like
 
om
om
if
 
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr


det virker som han kommer

det virker som han kommer
“it seems as if he is coming”
det
det
itSBJEXPLET
EXPL
virker
virker
seemPRES
Vitr
som
som
like
 
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr


v-intrExpn-expnYN
ROLE: thSit
SIT-TYPE: ASSESS

det spørs hvorvidt han kommer

det spørs hvorvidt han kommer
“it is a question whether he will come”
det
det
itSBJEXPLET
PN
spørs
spørs
is-a-question 
Vitr
hvorvidt
hvorvidt
whether
COMP
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr


v-intrExpn-expnWH
ROLE: thSit
SIT-TYPE: ASSESS

det spørs hvem som kommer

det spørs hvem som kommer
“it is a question who comes”
det
det
itSBJEXPLET
PN
spørs
spørs
is-a-question 
Vitr
hvem
hvem
who
Wh
som
som
thatSBJ
COMP
kommer
komer
comePRES
Vitr


v-intrExpn-expnAbsinf
ROLE: thSit
SIT-TYPE: ASSESS

det hjelper å sette seg

det hjelper å sette seg
“sitting down helps”
det
det
itSBJEXPLET
PN
hjelper
hjelper
helpPRES
Vitr
å
å
toINF
COMP
sette
sette
seatINF
Vitr
seg
seg
oneselfREFL
PN


v-intrPrtclExpn-expnDECL
ROLE: thSit
SIT-TYPE: ASSESS

det hører med at han kommer

det hører med at han kommer
“it belongs to the situation that he comes”
det
det
itSBJEXPLET
PN
hører
hører
hearPRES
Vitr
med
med
along
PRT
at
at
that
COMP
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr


v-intrOblExpn-oblExpnDECL
ROLE: thSit
SIT-TYPE: ASSESS

det later til at han kommer

det later til at han kommer
“it looks as if he is coming”
det
det
itSBJEXPLET
PN
later
later
appearPRES
Vitr
til
til
toOBL
 
at
at
that
COMP
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr
 
 
 
 


v-intrOblExpn-oblExpnAbsinf
ROLE: thSit
SIT-TYPE: ASSESS

det haster med å rydde

det haster med å rydde
“it is urgent that one tidens up”
det
det
itSBJEXPLET
PN
haster
haster
urgePRES
Vitr
med
med
withOBL
PREP
å
å
toINF
COMP
rydde
rydde
tidenINF
Vitr


v-intrPrtclOblExpn-oblExpnDECL
ROLE: thSit
SIT-TYPE: ASSESS

det ser ut til at han kommer

det ser ut til at han kommer
“it looks as if he is coming”
det
det
itSBJEXPLET
PN
ser
ser
lookPRES
Vitr
ut
ut
out
PRT
til
til
to
 
at
at
that
COMP
han
han
heSBJ3PSGNOM
PN
kommer
komer
comePRES
Vitr