Typecraft v2.5
Jump to: navigation, search

Ćwiczenia z gramatyki norweskiej z polskim komentarzem

Ćwiczenia z gramatyki norweskiej z polskim komentarzem


http://regdili.hf.ntnu.no:8081/studentAce/parse


 'A well formed Norwegian sentence.' = 'Poprawne zdanie w języku norweskim.' 
 'Enter up to 10 sentences with up to 10 words each and press the Analyze button.' 
    = 'Wpisz max. 10 zdań składających się z max. 10 słów i naciśnij przycisk Sprawdź'
 'Analyze' = 'Sprawdź'